Историята, населена с хора


"История е не самото минало - все безстрастно ме поучава Константин Погонат, - й онова, което знаем за миналото. Преди месец аз загубих битката с оня нечист и новопоявил се народ. Но в същата битка ханът тепърва ще понесе поражение, защото има за враг забравата. Забрава ще покрие българските победи - варваринът умее да върши история, но не умее да я пише. Тогава? Тя все едно, че не е била.
Прав ли съм?"

Вера Мутафчиева, "Предречено от Пагане"

Admin съобщение: Уважаеми посетители в страницата, моля отговаряйте по-обширно на въпросите, тъй като интервютата ще бъдат използвани за съставянето на "Историята, населена с хора - 3"; попълвайте и поне по две имена.  За информация: vvassileva@nbu.bg

Моля отговорете на въпросите: