Вера Мутафчиева

" Кой си ти, гдето се шляеш посред исторически събития ? "
 
 
Историята, населена с хора


Росица Ножарова
Дата:  2013-02-16 23:31:44


Как се казвате?

Росица Ножарова


Къде сте роден?

София


Защо искате да участвате в проекта “Историята, населена с хора”?

Всяка отмината секунда е история. Нашият живот е нашето минало. Бъдещето се гради на основите на миналото ни. Това се отнася ,както за една личност ,така и за съществуването на един народ.
Историята на България е една съкровищница изпълнена със събития, култура, запазена народна памет. История,която ние малко познаваме,но дала отражение в историята на света.Като събирателен образ ще спомена само едно - богомилствотоВ каква семейна среда сте израснали? Разкажете повече за вашия род, за най-интересните личности в него.?

Баща ми беше журналист получил образованието си във Франция и работил там и в България. Майка ми - театрален режисьор. На въпроса "интересни личности" - трудно ми е да отговоря в анкетен въпросник, но - да има.


Кои са хората, които са ви повлияли най-силно в детството, в младостта?

Бях възпитана от баща ми. За мен това означава много.


Как избрахте какво да учите? Кои са вашите училища? Университети?

По скоро съдбата избра какво да уча. Не завърших бългрска литература,което беше мечтата ми. Записах финаси, после право и френска цивилизация....


Разкажете за учителите, които помните? С какво бяха различни от останалите?

Истинските учители намерих в живота


Разкажете за Вашите самостоятелни квалификации?

Квалификациите ми са свързани с образованието,което получих и интересите ми,които разширявах


Каква е вашата професия? Разкажете за професионалния си път.

Профисионален опит и знания - много и разнопосочни


Бяхте ли бунтари към нормите, налагани от социалната действителност? Как Ви влияше средата, в която работихте, творихте, живяхте?

Бинаги съм имала и устоявала собствено мнение. Всяко препятсктвие ме е предизвиквало да го прескоча.


Какви следи оставят върху живота Ви така наречените преломни събития от историята на България?

Обогатиха житейският ми опит


Последните двайсет години от Вашия живот и от живота на страната Ви - влязохте ли в конфликт с държавата, с елитите й или понесохте безпроблемно случващото се?

Конфликт и конфронтация не са изход от ситуация.Проблем е широко понятие. Зависи от гледната точка. Това,което за един е проблем, за друг е ежедневие.


Как виждате българина днес, преди 20 години, преди 40 години?

И преди 20 години и днес българинът е манипулиран. Най- страшното е,че той не се противопоставя на това.
 
  ХОРА
  Росица Ножарова
  Георги Адамов
  Надежда Александрова
  Теодора Дупаринова
  Донка Душкова Герова
  Йордан Симеонов Ефтимов
  Росен Георгиев Данчев
  Деница Владимирова Димитрова
  Йоанна Дилянова
  Цветлена Спасова

Архив


Copyright - Veselina Vasileva - New Bulgarian University - Created and Powered by Studio IDA