Вера Мутафчиева

" Кой си ти, гдето се шляеш посред исторически събития ? "
 
Професор Вера Мутафчиева
 


"Спомням си как истински се зарадвах, когато се роди Нов български университет."

Вера Мутафчиева, НБУ, 24 май 2000 г.

От 24 май 2000 г. Вера Мутафчиева е Почетен доктор на Нов български университет – за цялостен принос. Академичното й слово “Паралели на историята - Иберия и Балканите”, произнесено при връчването на почетната титла, е част от поредицата на НБУ “В градината с розите. Академични лекции и слова”. Година по-късно - за 10-годишния юбилей на университета Вера Мутафчиева представя академичното слово “Слово за словото”, публикувано във втория брой на списание “Следва” на НБУ.

През 2002 г. Вера Мутафчиева дарява на Нов български университет архива на своя баща проф. Петър Мутафчиев. На името на професор Мутафчиев е наречена 310 аудитория на НБУ. Част от дарения архив е и автентичният ръкопис на “История на българския народ”. “История на българския народ” е “една от най-необходимите и мъдри книги, писани на езика ни… книга, която с вдъхновените и точни виждания на своя автор пронизва като прожектор вековете назад и посочва там онова, което може наистина да бъде поставено в отношение към нас, което да ни поучава и вдъхновява и така да преосмисля днешните ни идеали”…” – пише  Георги Константинов в юнската книжка на сп. “Просвета” през 1943 година, по два повода – първия e щастливата поява на тази история, нейното първо издание, вторият – трагичната загуба за българската култура – смъртта на проф. Петър Мутафчиев, само два дни преди неговата 60-годишнина. Дареният архив е достъпен за изследователска дейност в Центъра за документи и архивни фондове на НБУ.

Нов български университет става мястото, в което Вера Мутафчиева празнува последните си юбилейни рождени  дни – повод и за премиерите на най-новите й книги. В Нов български университет е представена за първи път съвместната книга на Вера Мутафчиева и Антонина Желязкова – “Две”, издадена от издателска къща “Гутенберг” (2002 г.). С конференция и голямо обсъждане на “Бивалици” и “Небивалици” е съпътстван 75-ият рожден ден на Вера Мутафчиева в НБУ, а на 80-годишния юбилей на Вера Мутафчиева в Аулата на НБУ бе представен Корпусът на 12-томното издание, реализирано от издателство “Жанет 45”.

През 2008 г. и 2009 г. акад. Вера Мутафчиева дарява на Библиотеката на НБУ 371 заглавия част от своята библиотека. Книгите са обособени в лична библиотека, наречена на името на акад. Вера Мутафчиева, която се намира в читалня “Проф. Иванка Апостолова” на НБУ. Библиотека “Вера Мутафчиева” съдържа книги в областта на османистиката, ориенталистиката и историята на Византия. Част от дарените книги – стари ценни издания, са  достъпни до читателите чрез дигиталната библиотека на НБУ. Проектът e реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ и осигурява възможност 52 от заглавията да бъдат ползвани от читателите в електронен формат, онлайн.

Сред големите проекти на академик Вера Мутафчиева в НБУ са редица отворени лекции, организирани от департамент “История”, както и съвместната работа по проекта “Историята – населена с хора”.


Лична библиотека "Акад. Вера Мутафчиева" - електронен каталог

Слово на проф. Богдан Богданов - представяне на www.veramutafchieva.net  
  Архив проф. Петър Мутафчиев
  Опис на архивен фонд “Проф. Петър Мутафчиев” в Нов български университет

  Из "История на българския народ". Петър Мутафчиев (ръкопис)


Още ...

  Библиотека акад. Вера Мутафчиева
  Семинар "Четем Вера Мутафчиева" - начало - 24 ноември, 18 часа, Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

  Опис на архивен фонд “Акад. Вера Мутафчиева” в Нов български университет

  Книги, дарени от академик Вера Мутафчиева на Нов български университет

  Вера Мутафчиева - колекция “Doctorum Honoris Causa” на библиотеката на НБУ

  "СЛОВО ЗА СЛОВОТО" - академично слово на акад. Вера Мутафчиева по случай 10-годишния юбилей на НБУ

  “Паралели на историята - Иберия и Балканите” - академична лекция на акад. Вера Мутафчиева при удостояването й с почетната титла Доктор хонорис кауза на НБУ


Още ...

Copyright - Veselina Vasileva - New Bulgarian University - Created and Powered by Studio IDA