Вера Мутафчиева

" Кой си ти, гдето се шляеш посред исторически събития ? "
 
 
Историята, населена с хора


Георги Адамов
Дата:  2012-12-22 21:53:46


Как се казвате?

Георги Адамов


Къде сте роден?

гр. Бургас


Защо искате да участвате в проекта “Историята, населена с хора”?

интерес към историята на нашия народ, към родовите корени на моите прадеди


В каква семейна среда сте израснали? Разкажете повече за вашия род, за най-интересните личности в него.?

Родители от селски произход,бивша Поморийска околия,Бургаска област. Сведения за рода от началото на 19 в.,легенди, устни предания за участие в тайни комитети,преследвания от турската власт. Баща ми участвува в сражението при Батулия през 1944 г.


Кои са хората, които са ви повлияли най-силно в детството, в младостта?

Трудолюбието и скромността на родителите.Приятелите,преподавателите по литература,рисуване,чертане, архитектура.


Как избрахте какво да учите? Кои са вашите училища? Университети?

Под родителско влияние - техникум. Самостоятелно филология. В България ВТУ, в СССР Ленинградски държавен университет.


Разкажете за учителите, които помните? С какво бяха различни от останалите?

Учителите в техникума - строги,взискателни. Във ВТУ строги с дистанция спрямо студентите.Изключения:проф.Н.Ковачев и проф.психолог Василев,с десидентски възгледи. Руските им колеги преподаватели, по-демократични. Наблюденията са преди времето на перестройката и прехода към пазарна икономика.


Разкажете за Вашите самостоятелни квалификации?

Занаятчийство, ескурзоводство.преподавателско-възпитателна работа, няколко годишна весникарска практика. Сега пенсионер,изучаващ сайтове,блогове,форуми за култура, изкуство, литература, история.


Каква е вашата професия? Разкажете за професионалния си път.

Разни професии, указани в полето на въпрос 8.


Бяхте ли бунтари към нормите, налагани от социалната действителност? Как Ви влияше средата, в която работихте, творихте, живяхте?

Истински бунтар не съм бил.Понякога влизах в конфликтни ситуации, защитавайки своята позиция,не съвпадаща с тази на някои партийни и стопански ръководители.


Какви следи оставят върху живота Ви така наречените преломни събития от историята на България?

Политическите промени от последното десетилетие на 20 век, т.н. "лихие" 90-е, "нулевые",както и негативните последствия от тях - твърде емоционално и трагично-оптимистично. Новите сведения за историческото ни минало - с огромен интерес.


Последните двайсет години от Вашия живот и от живота на страната Ви - влязохте ли в конфликт с държавата, с елитите й или понесохте безпроблемно случващото се?

В открит конфликт с държавата Р.България и Русия, където живея сега, не съм влизал. Отделни неприятности имах от бюрокрацията в двете страни. Стараех се да понеса последствията философски.


Как виждате българина днес, преди 20 години, преди 40 години?

Българинът преди 40 години - конформист, преди 20 - оптимист, днес - песимист. Основните черти от манталитета са се запазили.
 
  ХОРА
  Росица Ножарова
  Георги Адамов
  Надежда Александрова
  Теодора Дупаринова
  Донка Душкова Герова
  Йордан Симеонов Ефтимов
  Росен Георгиев Данчев
  Деница Владимирова Димитрова
  Йоанна Дилянова
  Цветлена Спасова

Архив


Copyright - Veselina Vasileva - New Bulgarian University - Created and Powered by Studio IDA