Вера Мутафчиева

" Кой си ти, гдето се шляеш посред исторически събития ? "
 
 

Библиотека акад. Вера Мутафчиева
  Семинар "Четем Вера Мутафчиева" - начало - 24 ноември, 18 часа, Заседателна зала на Библиотеката на НБУ
  Опис на архивен фонд “Акад. Вера Мутафчиева” в Нов български университет
  Книги, дарени от академик Вера Мутафчиева на Нов български университет
  Вера Мутафчиева - колекция “Doctorum Honoris Causa” на библиотеката на НБУ
  "СЛОВО ЗА СЛОВОТО" - академично слово на акад. Вера Мутафчиева по случай 10-годишния юбилей на НБУ
  “Паралели на историята - Иберия и Балканите” - академична лекция на акад. Вера Мутафчиева при удостояването й с почетната титла Доктор хонорис кауза на НБУ

1 

 

 
  Архив проф. Петър Мутафчиев
  Опис на архивен фонд “Проф. Петър Мутафчиев” в Нов български университет

  Из "История на българския народ". Петър Мутафчиев (ръкопис)


Още ...

  Библиотека акад. Вера Мутафчиева
  Семинар "Четем Вера Мутафчиева" - начало - 24 ноември, 18 часа, Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

  Опис на архивен фонд “Акад. Вера Мутафчиева” в Нов български университет

  Книги, дарени от академик Вера Мутафчиева на Нов български университет

  Вера Мутафчиева - колекция “Doctorum Honoris Causa” на библиотеката на НБУ

  "СЛОВО ЗА СЛОВОТО" - академично слово на акад. Вера Мутафчиева по случай 10-годишния юбилей на НБУ

  “Паралели на историята - Иберия и Балканите” - академична лекция на акад. Вера Мутафчиева при удостояването й с почетната титла Доктор хонорис кауза на НБУ


Още ...

Copyright - Veselina Vasileva - New Bulgarian University - Created and Powered by Studio IDA